iitdesignbuild • Las Cuevas, Loíza, Puerto Rico:

iitPOLITEIA • The Architecture of Participatory Governance:

 • GIOVANA GELUDA •
 • YICHEN QIAN •
 • NIKKI SUGIHARA •
 • JACOB JANG •
 • YARA ALHARTHI •
 • YARA ALHARTHI GIOVANA GELUDA •
 • DAVEY HINES •
 • LICOL KE

Japan • Architecture + Culture:

 • Kailey Jennings •
 • Yingqiang Liu •
 • Weiran Wang •
 • Lika Corson •
 • Hanqing Xu •
 • Xuewei Wang •
 • Simrati Dhingra •
 • Rishi Singh •
 • SIMRATI DHINGRA •
 • ANNA NINOYU

Mies and Friends:

 • Emily Dashiell •
 • Marcos Mercado •
 • Peng Chen •
 • Daniel Allen •
 • Yenyessal Bernal

Feature Film:

 • Ana Gabriela Amaya